irtraining.eu

ITC Sverige

Välkommen till Infrared Training Center (ITC) för Europa, Mellanöstern och Afrika - den ledande källan till kunskap inom infraröd teknik och dess tillämpningar.

Lär dig termografi från grunden! Vi erbjuder förstklassiga och interaktiva utbildningar, som leds av erkända och högkvalificerade lärare.

Det spelar ingen roll hur mycket (eller hur lite) du vet om infraröd termografi - vi har utbildningen som passar just dig.

Vi erbjuder kurser om infraröd teknik, om specifika produkter och applikationer samt certifiering och re-certifiering enligt internationellt erkända termografistandarder.

Läs mer här på vår webbsida eller hör av dig till training@flir.se.

calendar

Kurskalender

calendar

Kursschema med priser (pdf)

 

books

Guide till utbildning

calendar

Certifiera dig! (på engelska)

 

Ausbildung2

IR Quiz

calendar

Mer om ITC

 

calendar

+46 8 753 25 00

Våra utbildningar

Introduktionskurser

Våra introduktionskurser är framtagna för nybörjare och alla som är nyfikna på termografi. Under 1 eller 2 dagar lär du dig det mest grundläggande om infrared fysik och i de praktiska övningarna lär du känna din värmekamera i detalj. Dessutom får du veta vilka faktorer påverkar mätresultaten och hur du kan förebygga felmätningar. Introduktionskurserna erbjuds speciellt för olika användningsområden.

Introduktion till termografi

Lär dig de viktigaste grundläggande kunskaperna om teori och tillämpning av IR-termografi samt kamera- hantering och handhavande av mjukvaran.

Introduktion till eltermografi

Få en allmän introduktion om IR- termografi och en överblick av specifika tillämpningar för inspektion av elektriska installationer.

Introduktion till byggtermografi

Få en allmän introduktion om IR- termografi och en överblick inom specifika tillämpningar för byggnadsinspektion.

Introduktion till termografi inom VVS

Lär dig bl.a. att lokalisera rör, läckage och fukt. Målet är att förmedla kunskap om vad man kan använda värmekameran till.

Luftburen termografi med drönare

Få nödvändig information om viktiga lagar och föreskrifter gällande flygning med drönare och lär känna deras möjligheter inom termografin.

Rapportskrivning och FLIR Tools+

Lär dig använda mjukvaran FLIR Tools+/Report Studio för analys och rapportskrivning och skapa din egen anpassade mall.

Professionella kurser

Våra professionella kurser riktar sig mot termograförer som vill fördjupa sina kunskaper inom olika applikationsområden. Vänligen observera kursförutsättningarna.

Byggtermografi Pro

Lär dig att genomföra kvalificerade termografiska bygginspektioner mot bakgrund av gällande lagar, normer och föreskrifter.

Optisk Gasdetektering

Lär dig att detektera gasläckor med en IR-kamera enligt gällande lagar och riktlinjer. OBS: Kursen ges på engelska.

Certifieringskurser

ITC:s certifieringskurser förbereder deltagaren för certifieringsprov i enlighet med nationella och/eller internationella standarder. Ett certifikat är skriftligt bevis på deltagarens bevisade kompetens genom att han eller hon framgångsrikt uppfyllt vissa villkor och visat att han/hon kan följa procedurer i enlighet med kraven.

ITC Kategori 1-kurs i termografi enligt ISO 18436-7

Lär dig grunderna i infraröd teknik, att hantera kameran under olika villkor och för olika syften, att göra en korrekt bedömning av mätsituationen och kvalificera dig som termograför Kategori 1 enligt den internationell erkända normen ISO 18436-7.

ITC Kategori 2-kurs i termografi enligt ISO 18436-7

Fördjupa och bredda dina kunskaper om infraröd fysik, värmelära, infraröd mätutrustning och termografiska tillämpningar och kvalificera dig som kategori 2-termograför för att också kunna vägleda och övervaka andras termografiska arbeten.

Konferenser och andra arrangemang

InfraMation är världens största konferens om tillämpning av infraröd teknik.  I 2018 äger den rum den 11-14 September i Austin, Texas.

InfraMation Conference

Utbildning på plats - vi kommer till er!

Alla kuser kan genomföras på plats hos er. Vi anpassar självklart innehållet efter era behov och önskemål. Kontakta oss för en individuell offert.

Förfrågan utbildning på plats

Vägledning - Vilken kurs passar mig?

Använd vår ITC Kursguide för att hitta rätt utbildning för just dig.

Certifiering och standardar

Vad är certifiering, vilka system finns och varför bör en termograför vara certifierad? I vår certifieringsguide hittar du svaren och dessutom en mycket användbar lista med olika normer och riktlinjer.

ITC office Sweden

Manager: tbd
Telefon: +46 87532755
Email: SE@irtraining.eu

calendar

Kurskalender

books

Kursguide